Image
Image

raj

na rijeci gacki

Ova granična utvrda Otočac je na rijeci Gacki i ovaj dio u kom boravi kapetan sa većinom posade je okružen zidom s nekoliko tornjeva gdje postoji crkva Majke Božje i kapela svetaca Fabijana i Sebastijana. Ostala posada i većina žiteljstva stanuje izvan utvrde, ali usred vode, tako da su pozabijali debele kolce u vodu i na njima sagradili kuće oblijepljene blatom.

Povijest

Gacka je jedna od najstarijih hrvatskih pokrajina. Njezini se žitelji Gačani spominju već početkom 9. st., prvi put 818. g., u vrijeme nastanka i formiranja ranosrednjovjekovne hrvatske države. Borna je prvi hrvatski vladar koji je značajniji veći prostor podrvgnuo pod svoju vlast. U latinskim franačkim zapisima nazivaju ga dux Guduscanorum/Goduskanorum, tj. vođom Gačana, a same Gačane natio Guduscanorum (narod Gačana). Borna je iz matične mu Gacke proširio svoju vlast na Dalmaciju i Liburniju.

Poznati smo po

Rijeka

mlinice

Lokacija: samo 150 km od Grada Zagreba

Pozivamo vas da otkrijete izvor rijeke Gacke, treće najduže podzemne rijeke na svijetu. Gacka je izuzetno čista rijeka bogata kisikom, a poznata je i među ribarima jer je poznato da riječna pastrva u rijeci Gacki raste i do 5 puta brže nego u ostalim krškim rijekama.

Aktivnosti na otvorenom

Beskrajne mogućnosti za ljubitelje prirode. Od kristano bistre vode rijeke Gacke do hrapavih vrhova Hrvatske  omiljene planine Velebit.

što možete raditi oko Otočca

Image
Image

naše

lijepookruženje

Lokacija: samo 15 Km od Nacionalnog parka Velebita

Područje Gacke bilo je naseljeno u pretpovijesti. Najstariji lokalitet na području Gacke iz tog razdoblja nalazi se u Pećini u Lešću. Tragovi pougljenjenih kostiju divljih životinja i kostiju na kojima su jasno vidljivi tragovi kamenog oruđa otkrivaju prisutnost čovjeka iz razdoblja mezolitika - prijelaza iz starijeg u mlađe kameno doba.
 

#beautifulcroatia

Nacionalni parkovi i parkovi prirode blizu Otočca

Image
Image
Image

Ribolov

rajzasve

Lokacija: samo 2 km od glavne Hrvatske autoceste A1

Iako je po svim svojim osobinama krška rijeka, Gacka je izuzetno spora i mirnog toka i ujednačene količine vode. Osim ujednačene izdašnosti izvora, Gacka je poznata i po stalnosti i malenim razlikama temperature. Prosječna godišnja temperatura iznosi 9,4°C (zimi 7,9°C, ljeti 10,8°C) što izuzetno pogoduje ribama iz porodice salmonida.

Što možeš uhvatiti?

Od ribljih vrsta, Gacka je u svijetu poznata po potočnoj pastrvi (Salmo trutta) koja je meka strastvenih ribiča. Zbog obilja hrane potočna pastrva u Gackoj raste 5 do 7 puta brže nego u bilo kojoj drugoj pastrvskoj vodi na svijetu. Zato kapitalni primjerci gackine potočne pastrve nerijetko narastu i do 5 kg. Ribolovna sezona na rijeci Gackoj počinje 1. ožujka i završava 31. listopada.

Uobičajene vrste pastrve u rijeci Gackoj

Image