Ribolov na Gacki

Iako je po svim svojim osobinama krška rijeka, Gacka je izuzetno spora i mirnog toka i ujednačene količine vode. Osim ujednačene izdašnosti izvora, Gacka je poznata i po stalnosti i malenim razlikama temperature. Prosječna godišnja temperatura iznosi 9,4°C (zimi 7,9°C, ljeti 10,8°C) što izuzetno pogoduje ribama iz porodice salmonida. Rijeka Gacka bogate je kisikom (p,1 do 13,5 mg/l), čak prezasićena, a po kemijskom sastavu blago alkalna, prilično tvrda i obiluje kalcijevim solima.

Flora i fauna rijeke Gacke vrlo je bogata. Vodeno je raslinje bujno zbog povoljne temperature vode, ugodnog kemijskog sastava, muljevita dna, od mahovina, algi do stabljikastog bilja.
Od ribljih vrsta, Gacka je u svijetu poznata po potočnoj pastrvi (Salmo trutta) koja je meka strastvenih ribiča. Zbog obilja hrane potočna pastrva u Gackoj raste 5 do 7 puta brže nego u bilo kojoj drugoj pastrvskoj vodi na svijetu. Zato kapitalni primjerci potočne pastrve iz Gacke nerijetko narastu i do 5 kg. 

Režim ribolova

Ribolovna sezona na rijeci Gackoj počinje 1. ožujka i završava 31. listopada.


PRAVILA RIBOLOVA 2023 GODINA

VRIJEDI OD 01.03.2023. GODINE

REVIR 0 rezervat Sinačka pučina, Kostelka od ušća do izvora te Tonković izvor do pritoka Knjapovac te svih ostalih pritoka rijeke Gacke utvrđuju se kao posebna staništa zbog migratornih puteva i zimovališta riba - ribolov nije dozvoljen zbog zaštite matičnog jata potočne pastrve i lipljana.

REVIR A — od pritoka Knjapovac do mosta broj 3 (Tončin most) u mjestu Čovići.

U reviru A ribolov je dozvoljen isključivo umjetnom muhom po principu „ulovi i pusti“.

U periodu od 01. listopada do 01. ožujka u potpunosti se zabranjuje ribolov od nultog (glavnog) mosta do pritoka Knjapovac zbog migracije potočne pastrve na prirodna mrjestilišta prema Tonković izvoru.

Tijekom cijele godine dozvoljen je ribolov od nultog (glavnog) mosta nizvodno uz poštivanje pravila ribolova.

Umjetni mamac-mušica smije imati jednu (1) udicu. Zabranjuje se upotreba strimera dužih od 3 cm u reviru A.

Nisu dozvoljeni plovci i otežanja. Zabranjen je ribolov noću.

ZABRANAZADRŽAVANJA SVIH ULOVLJENIHRIBA

REVIR B— od mosta broj 3 (Tončin most) u mjestu Čovići do mosta broj 5 (Stanišić most) u mjestu Prozor.

Dozvoljeno  je  uzimanje  jedne  kalifonijske  pastrve  veće  od  30  cm ukupne dužine tijela te neograničeno štuku svih veličina.

Nisu dozvoljeni plovci i otežanja. Zabranjen je ribolov noću.

ZABRANA UZIMANJA POTOČNE PASTRVEI LIPLJANA

REVIRC—od mosta broj5 (Stanišić most)u mjestu Prozor do utoka rijeke Gacke i rijeke Like u tunel Poljica.

Ribolov je dozvoljen svim umjetnim mamcima, uz poštivanje propisa te uzimanje jedne kalifornijske pastrve najmanje velicine 30 cm te uzimanje štuka svih veličina i količina.

Umjetni mamac- varalica ne smije biti manja od 10 cm te može imati najviše do tri (3) udice (jednokuka, dvokuka ili trokuka).

Zabranjen je ribolov noću.

ZABRANA UZIMANJA POTOČNE PASTRVE I LIPLJANA

REVIR D – obuhvaća jezero švica i akumulaciju Gusić polje. U reviru D ribolov je dozvoljen bilo kojim umjetnim mamcima.

Ribolov se smije obavljati s najviše tri ribolovna štapa s po jednom udicom, iznimno umjetni mamac — vatalica može imati više od jedne udice, a najviše tri.

Dozvoljeno je zadržavanje ukupno tri komada ribe i to po vrstama, a mjere su sljedeée:

  • štuka 3 kom 40cm
  • šaran 1 kom 40cm
  • linjak 2 kom 20cm
  • som 1 kom 60cm

ZABRANE

U potpunosti se zabranjuje ribolov od nultog mosta u Ličkom Lešću do pritoka Knjapovac zbog migracije potočne pastrve na prirodna mrjestilišta prema Tonković izvoru u razdoblju od 1. listopada do 28./29. veljače svake godine.

Od nultog mosta nizvodno dozvoljen je ribolov tijekom cijele godine uz poštivanje pravila. Zabranjuje se ribolov sa mostova te na udaljenosti 20 m uzvodno i nizvodno od mosta.

Zabranjuje se uzimanje potočne pastrve i lipljana zbog zaštite populacija duž cijelog toka rijeke Gacke.

Zabranjeno je korisštenje neprijavljenih plovila na cijelom toku rijeke Gacke zbog zaštite zdravlja riba jer postoji mogućnost da ista prenese viruse poput VHS I ZHN iz drugih voda što bi bilo pogubno za riblji fond rijeke Gacke.

Zbog zaštite obale rijeke Gacke, kao važnog staništa biljnih i životinjskih vrsta, zabranjeno je parkiranje automobila i drugih prijevoznih sredstava uz vodotok kao i pranje istih.

Zabranjeno je stavljanje svih prepreka (poput električnih pastira, ograda i dr.) oko vodotoka rijeke Gacke kako bi se omogućio prolaz ribičima do rijeke.

Zabranjena je uporaba ronilačkog odijela na području rijeke Gacke osim u iznimnim slučajevima uz pismeno odobrenje nosioca ribolovnog prava.

Zakonom o slatkovodnom ribarstvu (NN 63/19), čl. 52., stavak (1), zabranjeno je ometati ili sprečavati ovlaštenika ribolovnog prava u provođenju ribolovnog prava.

LOVOSTAJ RIJEKA GACKA:

  • POTOčNA PASTRVA: listopada — 28/29.ožujka
  • LIPLJAN: siječnja.—15.svibnja.

LOVOSTAJ JEZERO ŠVICA I JEZERO BRLOG:

  • ŠARAN — od 04. do 31.05.
  • SOM — od 04. do 15.06.
  • ŠTUKA — od 02. do 31.03.


RIBOČUVARSKA SLUŽBA

U svrhu zaštite ribolovne zone Otočac od protupravnog korištenja i drugih oštećenja organizirana je ribočuvarska služba.

Ribočuvari u obavljanju svoje djelatnosti imaju pravo od osobe koja obavlja ribolov zatražiti dozvolu za obavljanje ribolova, zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet te osobe, pregledati alat, opremu za ribolov i ulov.

Osobe koje podliježu nadzoru ribočuvara dužne su im omogućiti obavljanje nadzora i pružiti podatke i obavijesti u svezi obavljanja nadzora.

Ribočuvari imaju iskaznicu i značku kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti, kao i službenu odoru.

Zbog bržeg djelovanja u obilasku nepristupačnog terena uz rijeku Gaeku ribočuvarska služba na raspolaganju ima korištenje video nadzora i bespilotnu letjelicu (dron).


Glavni tok rijeke Gacke podijeljen je na revire A, B i C.

U revir A spada tok rijeke Gacke od izvora Tonković vrilo do Stanišić (Rogić) mosta uključujući i Sinačku pučinu od brane ribnjak do utoka u rijeku Gacku. Dozvoljen je ribolov samo na muhu. U ovom reviru predviđen je ribolov CATCH AND RELEASE od crkvice sv. Franje nizvodno do 3. mosta (tkz. Tončinog mosta).

Zona od potoka Knjapovac do Tonković vrila je rezervat i ondje je zabranjen ribolov.

 U revir B spada tok rijeke Gacke od Stanišić mosta do utoka rijeke Gacke u tunel Poljica. Dozvoljen je ribolov na muhu i bilo koji umjetni mamac.

U revir C spada Švičko jezero i jezero Gusić polje. Dozvoljen je ribolov bilo kojim umjetnim mamcem.

Nije dozvoljeno koristiti utege i plovke pri ribolovu umjetnom muhom.

Ribolovne karte moguće je kupiti u Gacka info kućici na adresi Ličko Lešće 198b

1. Dnevna dozvola - 53,08 €

2. Trodnevna dozvola - 132,73 €

3. Sedmodnevna dozvola - 278,72 €

4. Godišnja dozvola (neograničeno) - 929,06 €

5. Godišnja dozvola članova udruga koji nisu odradili radne akcije (15 izlazaka A zona, 15 izlazaka B zona te C zona neograničeno) - 530,89 €

6. Godišnja dozvola članova udruga koji su odradili radne akcije (15 izlazaka A zona, 15 izlazaka B zona te C zona neograničeno) - 53,09 €

7. Godišnja dozvola HRVI (15 izlazaka A zona, 15 izlazaka B zona te C zona neograničeno) - 53,08 €

8. Godišnja dozvola članova 14-18 godina - 13,27 €

9. Dnevna dozvola za jezero - 13,27 €

10. Trodnevna dozvola za jezero - 33,18 €

11. Sedmodnevna dozvola za jezero - 53,09 €

10. Sedmodnevna dozvola za jezero - 400,00 HRK

Share your memories with us

#discoverotocac

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA