Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda

Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda, Otočac je osnovan 2006. godine u Otočcu. Osnivači Centra su Grad Otočac, Hrvatska gospodarska komora, Institut Ruđer Bošković i Gacka d.o.o. Centar ima status samostalne udruge pravnih osoba.

Djelatnost:

  • znanstveno i stručno istraživanje autohtonih vrsta riba i rakova krških voda posebice njihova genskog profila te njihov mrijest
  • uzgoj mlađi za poribljavanje krških voda
  • izrada projekata i programa komercijalnog uzgoja autoh. vrsta riba i rakova krških voda
  • stvaranje robnih marki

Centar ima Vijeće koje je glavni upravni organ, a voditelj Centra je odgovoran Vijeću centra. Svaki od osnivača ima po jednog člana u Vijeću Centra. Međusobno odnosi te prava i obveze pojedinog osnivača urediti će se organizacijskim planom. Marketing planom će se kroz marketing mix (proizvodnja, cijena, distribucija i promocija) odrediti način promocije centra i nastup na tržištu.

Projekt se pripremao tri mjeseca za EU natječaj Phare 2005 BRI. Aplikant projekta je Grad Otočac sa partnerima: HGK ŽK Otočac, Gacka d.o.o., TZG Otočac i suradnikom IRB, Zagreb. Projekt je predan na natječaj u veljači 2007.g. s prvotnom vrijednosti projekta: 722.389,00. U listopadu 2007. projekt je prošao 2 faze evaluacije. Nakon mjesec dana pregovora ukupna vrijednost projekta je smanjena na 630.222,85 (75% EU, 25% aplikant i partneri), a Izbačene su 2 tehničke pomoći, dnevnice za suradnike, održavanje automobila i dr. Ugovor o sufinanciranju potpisan je 29. listopada 2007.

Centar je službeno otvoren 28. studenoga 2008. godine.

http://centar-rir.com/hr/

Share your memories with us

#discoverotocac

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA