Muzej Gacke

Stalni postav Muzeja Gacke sastoji se od šest cjelina, u kojima su izloženi predmeti šest muzejskih zbirki. Četiri cjeline nalaze se u prizemlju zgrade, a čine ih predmeti Arheološke zbirke, Memorijalne zbirke Stojana Aralice, Likovne zbirke i Povijesne zbirke. Peta cjelina stalnog postava smještena je u podrumu zgrade, a čine je predmeti Etnografske zbirke. Stalni postav Muzeja Gacke završava izložbom Baština u nestajanju: Otočka pivovara, a dio njezinih izložaka čine i predmeti Kulturno-povijesne zbirke.

U prvoj cjelini stalnog postava Muzeja Gacke izloženo je oko 300 predmeta Arheološke zbirke. Izloženi predmeti pripadaju različitim vremenskim periodima, a obuhvaćaju razdoblje od brončanog doba do srednjeg vijeka. Uglavnom su to nakit, posuđe, oruđe i oružje izrađeni od bronce, keramike, jantara, drva, stakla, staklene paste, kamena i kostiju, koji svjedoče o prvim stanovnicima Gacke, ali i drugi predmeti koji su dokaz kasnijeg naseljavanja.

Predmeti Memorijalne zbirke Stojana Aralice čine drugu cjelinu stalnog postava Muzeja Gacke. U njoj je izloženo stotinjak predmeta koje je njihov vlasnik, Stojan Aralica, 1976. godine poklonio gradu Otočcu. Pored njegovih djela - ulja, akvarela, pastela te crteža olovkom, ugljenom i tušem - izložene su i fotografije, pribor za slikanje, dokumenti, nagrade, publikacije i druge Araličine osobne stvari.

Radovi desetak autora različitih stilskih i tematskih opredjeljenja izloženi su u trećoj cjelini stalnog postava Muzeja Gacke. Izložena djela pripadaju Likovnoj zbirci, jednoj od šest zbirki Muzeja. Djela izložena unutar ove zbirke nastala su tijekom druge polovice 20. stoljeća, a pripadaju autorima koji su samostalno ili skupno izlagali u Muzeju Gacke, ali i autorima koji su između 2003. i 2010. godine sudjelovali na Likovnim kolonijama 

Dio predmeta Povijesne zbirke izložen je u četvrtoj cjelini stalnog postava Muzeja Gacke. Radi se o predmetima koji svjedoče o zbivanjima iz razdoblja Domovinskog rata, koji je trajao od 1991. do 1995. godine i u kojem su se Otočac i pojedina okolna naselja našla na prvoj crti obrane. 

Ambijentalno uređena peta cjelina stalnog postava Muzeja Gacke, smještena u podrumu, izlaže predmete Etnografske zbirke kroz prikaz tradicijskog života, svakodnevice i običaja žitelja Gacke iz prve polovice 20. st. Stotinjak što originalnih, što rekonstruiranih predmeta od drva, tekstila, vune, keramike i metala izloženo je u tri manje komplementarne cjeline čiji je cilj predstaviti različite segmente seoskog života i predočiti bogatstvo svekolike životne prakse kakva se u Gackoj zadržala do 50-ih godina 20. st.

Kulturno-povijesnu zbirku Muzeja Gacke čine predmeti društvenog, povijesnog, umjetničkog i/ili znanstvenog značaja - spomen obilježja, stari strojevi, namještaj, stari školski pribor, fotografije, tiskovine i razglednice. Dio kulturno-povijesne zbirke izložen je u okviru stalne izložbe Baština u nestajanju: Otočka pivara koje je smještena na katu zgrade kao posljednja cjelina stalnog postava. 

Share your memories with us

#discoverotocac

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA