Aurel Kostelić

Aurel Kostelić (1933.–1996.) – redovni profesor na Strojarskom i brodograđevnom fakultetu, rođen u Otočcu. Diplomirao je na Strojarsko brodograđevnom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao (1975.). U nastavu je uveo niz novih predmeta: Primjena elektroničkih računala, Oblikovanje proizvoda, Konstruiranje pomoću računala, Znanost o konstruiranju, Informatika i modeliranje i Teorija proizvoda. Bio je idejni začetnik osnivanja Praktikuma za konstruiranje pomoću računala na fakultetu. Gostovao je kao znanstvenik na stranim sveučilištima (Houston, Los Angeles, Rim, Milano, na postdiplomskom studiju europskog centra za mir Ujedinjenih naroda (ECMIR), sudjelovao je u osnivanju studija elektrostrojarstva na Sveučilištu u Osijeku. U međunarodnima znanstvenim krugovima prof. Kostelić je prepoznatljiv kao začetnik Teorije proizvoda koju je razvijao kao član međunarodnog udruženja WDK (Workshop Design Konstruktion), te kao član međunarodnog uređivačkog odbora časopisa Journal of Engineering Design. Kostelić je bio i glazbeno nadaren, imao je lijepi i ugodni bariton, pjevao je neko vrijeme u akademskom zboru Ivan Goran Kovačić. Lik je izradio akademski kipar Nikolay Borisovich Burtasenkov iz Rusije.

Share your memories with us

#discoverotocac

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA