Svetište boga Mitre

Sljedbenici kulta su prolazili kroz sedam stupnjeva inicijacije, a za vrijeme obreda blagovali su vino i kruh u spomen na gozbu Mitre i Sunca nakon žrtvovanja bika.

Svetište boga Mitre – ostatak je antičkog svetišta. Nedaleko aerodroma na Špilniku, oko 2 kilometra od ceste prema Gospiću, nalazi se svetište iz 2. i 3. stoljeća nakon Krista kod kojega su sljedbenici boga Mitre prinosili žrtve i izvodili kultne poganske obrede.
Regija Gacka je druga destinacija u Hrvatskoj po broju mitričnih svetišta, odmah iza Salone kraj Splita. Pored ovog svetišta, drugo se nalazi na Rajanovu griču u Čoviću, treće je na padini Godače u Sincu, dok je jedna reljefna ploča završila u Arheološkom muzeju u Zagrebu, a pronađena je svojevremeno u kamenoj ogradi župnog stana u Sincu. Pored nabrojanog, pronađeno je još nekoliko kamenih ulomaka na kojima se spominje poganski bog Mitra, jer je, prema vjerovanju, Mitra rođen iz kamena.
U kasnoj antici mitraizam je bio popularan i na području Gacke, gdje su ga donijeli rimski robovi, trgovci i obrtnici. Mitrino svetište na Kraljevom stolcu uklesano je u živi kamen, a reljef prikazuje najvažniji događaj Mitrinog kulta – tauroktoniju odnosno trenutak u kojemu Mitra ubija bika. Mitra je prikazan kao mladi čovjek u frigijskom odijelu koji kleči na biku, drži ga za nozdrve.
Ispred Mitrinog svetišta održavali su se obredi o kojima se danas malo toga zna jer su bili strogo čuvana tajna.
Ova religija je bila rezervirana samo za muškarce, a članovi kulta bili su povezani poput braće.

Sljedbenici kulta su prolazili kroz sedam stupnjeva inicijacije, a za vrijeme obreda blagovali su vino i kruh u spomen na gozbu Mitre i Sunca nakon žrtvovanja bika.

 

Svetište boga Mitre

Svetište boga Mitre – ostatak je antičkog svetišta. Nedaleko aerodroma na Špilniku, oko 2 kilometra od ceste prema Gospiću, nalazi se svetište iz 2. i 3. stoljeća nakon Krista kod kojega su sljedbenici boga Mitre prinosili žrtve i izvodili kultne poganske obrede.

Regija Gacka je druga destinacija u Hrvatskoj po broju mitričnih svetišta, odmah iza Salone kraj Splita. Pored ovog svetišta, drugo se nalazi na Rajanovu griču u Čoviću, treće je na padini Godače u Sincu, dok je jedna reljefna ploča završila u Arheološkom muzeju u Zagrebu, a pronađena je svojevremeno u kamenoj ogradi župnog stana u Sincu. Pored nabrojanog, pronađeno je još nekoliko kamenih ulomaka na kojima se spominje poganski bog Mitra, jer je, prema vjerovanju, Mitra rođen iz kamena.

U kasnoj antici mitraizam je bio popularan i na području Gacke, gdje su ga donijeli rimski robovi, trgovci i obrtnici. Mitrino svetište na Kraljevom stolcu uklesano je u živi kamen, a reljef prikazuje najvažniji događaj Mitrinog kulta – tauroktoniju odnosno trenutak u kojemu Mitra ubija bika. Mitra je prikazan kao mladi čovjek u frigijskom odijelu koji kleči na biku, drži ga za nozdrve.

Ispred Mitrinog svetišta održavali su se obredi o kojima se danas malo toga zna jer su bili strogo čuvana tajna.

Ova religija je bila rezervirana samo za muškarce, a članovi kulta bili su povezani poput braće.

Sljedbenici kulta su prolazili kroz sedam stupnjeva inicijacije, a za vrijeme obreda blagovali su vino i kruh u spomen na gozbu Mitre i Sunca nakon žrtvovanja bika.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA